Program

21 augusti

kl 15-18

Kick-off

Lund

Picnic & barbecue med allsång mm

4 september

Judisk kulturdag

Den 4 september är det den Europeiska judiska kultur- dagen då det anordnas olika evenemang över hela Europa. Även i Lund kommer det hända något, vilket konkretiseras senare.

3-12 oktober

Chagim

Lund

Även i år håler vi Rosh haShana och Jom Kippur i Lund. Närmare information kring evenemanget kommer när det närmar sig.

Judiska Centret i Lund (JCL) är en ideell och oberoende förening som har till ändamål

 

  • att främja intresset för judisk kultur, religion och historia

  • att sprida kunskap om judendom och judisk kultur

  • att främja mötet mellan det judiska och svenska kulturarvet

  • att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism

  • att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer

 

JCL är en lundaförening som vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia. På webbplatsens programsida presenterar vi fortlöpande föreningens aktiviteter.