Program

21 augusti

kl 15-18

Kick-off

Lund

Picnic & barbecue med allsång mm

4 september

Judisk kulturdag

Den 4 september är det den Europeiska judiska kultur- dagen då det anordnas olika evenemang över hela Europa. Även i Lund kommer det hända något, vilket konkretiseras senare.

3-12 oktober

Chagim

Lund

Även i år håller vi Rosh haShana och Jom Kippur i Lund. Närmare information kring evenemanget kommer när det närmar sig.