JCL har beviljats bidrag från MUCF

JCL ska under ett läsår driva ett projekt i Lunds skolor med syfte att motverka antisemitism. Elever i mellanstadiet ska få möjlighet att diskutera svensk-judisk identitet i förhållande till sin egen identitet, och på så vis både få mer kunskap och förståelse för hur vi lever i Sverige idag.
Projektet heter ”Fler judiska berättelser i skolorna” och är tänkt som ett komplement till den undervisning som redan finns kring religionen judendomen och Förintelsen.
Bakgrunden till det uppmärksammade behovet av fler judiska berättelser i skolorna finns i en rapport som utkom från Malmö stad 2021: ”Skolgårdsrasism, konspirationsteoretiker och utanförskap – En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning”. (Rapporten kan laddas ner här.)

 

JCL har beviljats bidrag från MUCF