Fler judiska berättelser i skolorna

Judar. Vad och vem syftar det ordet på? Vad betyder det att vara jude?

I den svenska grundskolan stöter eleverna på ordet juden främst i samband med religionskunskapslektionerna. Vi har granskat flera läroböcker som används i undervisningen.

I skolböckerna ligger fokus på de tre abrahamitiska religionerna. Illustrationerna som används visar oftast en ortodox man med långa öronlockar, n synagoga o d. En bild som relaterar till Förintelsen förekommer också. Med andra ord: eleverna i grundskolan relaterar oftast begreppet jude till religionen eller Förintelsen. Även i det sistnämnda fallet filtreras det oftast genom ”religion” (vilket bekräftats av våra möten med eleverna). Vi har velat introducera en annan bild av dagens judar.

En studie publicerad i Judisk Krönika år 2011 pekar på att för majoriteten av judar i Sverige utgör kultur och traditioner huvudingredienserna i deras judiska identitet. Vi har därför velat föra fram just dessa aspekter i vårt projekt ”Fler judiska berättelser i skolorna”. Vi har medvetet prioriterat begreppen folkslag, kultur, traditioner, helger, familj, historia m m för att lyfta fram den sida av dagens moderna svenska judiska identitet som inte behöver ha en koppling till religionen.

Vi har besökt nästan 20 mellanstadieskolor i Lunds kommun och träffat drygt 1000 elever. För ca 90% av alla dessa elever var klassbesöket det första mötet med en jude överhuvudtaget. Dessutom har de fått träffa judar som inte motsvarade deras egna inlärda bilder av vad en jude är.

Videofilmen som du kan se via länken nedan illustrerar endast introduktionen till våra vanligtvis 40-50 minuter långa samtal med eleverna. Den innehåller alltså en bråkdel av de ämnen som vi berört och nästan inga av frågeställningar som eleverna tog upp med oss.
Filmen (ca 6 min. lång) finns här: www.jcl.se/identitet/judisk-identitet-mucf.mp4
Filmen utgör en del av rapporten ”Fler judiska berättelser i skolorna” och ska inte ses som en fristående dokumentation av projektet.

Har du frågor om projektet ”Fler judiska berättelser i skolan”, sänd gärna ett e-postmeddelande till oss – adressen är judiskidentitet@jcl.se

Fler judiska berättelser i skolorna