Program

3 juni

Kl 18

Shavuotnatt

Lund

 

Det är en tradition att även Shavuot firas i Lund med en Shavuotnatt.

Anmäl dig senast 31 maj till info@jcl.se

20-21 september

Kl 18

Rosh haShana

Lund

Återigen är det Leah Frey-Rabine som guidar oss genom högtiderna. Mer info kommer. 

Läs mer

Anmäl dig redan nu till chagim@jcl.se. Deltagaravgiften på 500 kr.