Program

!שלום עליכם

Välkommen till Judiska centret i Lund

22 december

Kl 10-12

Stadsvandring i Nöden i Chanukas tecken

Lund

Stadsvandring i judarnas fotspår i Nöden

 

Läs mer

Anmäl dig redan nu till info@jcl.se

28 december

kl 18

Chanukah på torget

Lund

Traditionsenligt tänder vi lundachanukian på ett torg i Lund.

Läs mer

Anmäl dig redan nu till efterföljande samkväm via info@jcl.se senast den 15 december

26 januari

Årsmöte

Lund

Årsmöte 2020. Kallelse skickas ut till medlemmar.

Endast centrets medlemmar, anmälan till arsmote@jcl.se