Program

31 juli - 1 augusti

Tisha beAv

Världen över

Sorgedagen 9 Av

 

Läs mer

20-21 september

Kl 18

Rosh haShana

Lund

Återigen är det Leah Frey-Rabine som guidar oss genom högtiderna. Mer info kommer. 

Läs mer

Anmäl dig redan nu till chagim@jcl.se. Deltagaravgiften på 500 kr.