Välkommen till medlemsmötet!

DATUM: 23 maj, kl 11:00, online (Zoom)

Föreningens medlemmar kallas till medlemsmöte söndagen den 23 maj kl 11.00 – 11.30.
Syftet med detta medlemsmöte är att slutligen fastställa den stadgeändring som godkänts på det senaste årsmötet.
Rösträtt har den som betalt in medlemsavgift för år 2021.
Obligatorisk anmälan: Sänd ett meddelande till info@jcl.se.
Zoomlänk till medlemsmötet skickas ut till samtliga anmälda en halvtimme före mötet.
Det stadgeförslag som redan antagits en gång finns här.
Den gamla (än så länge) gällande stadgan finns här.


Dagordning för medlemsmötet:
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Fråga om kallelse till medlemsmöte skett stadgeenligt
  5. Antagande av nya stadgar för JCL. Se bilaga.
  6. Övriga frågor
  7. Mötets avslutande


På Shavuot blir det utefika

DATUM: söndag, 16 maj kl. 15
Visst är vi optimister, men vi räknar inte riktigt med att få träffas inomhus i maj. Många av oss kommer då fortfarande vänta på sin första vaccinspruta. Låt oss träffas ute i det fria stället.
söndag, den 16 maj, kl. 15 möts vi med medhavda fikakorgar i … Ingen anmälan krävs. Plats? Se det senaste nyhetsbrevet.
P g a ev smittorisk är det bäst att  man inte delar så mycket mat utan tar med till sig själv. Ta också med egen filt att sitta på eftersom vi måste kunna hålla avstånd.
Du kan läsa mer om Shavuot här

Sedan går vi hem och kopplar upp oss på Zoom och firar tillsammans med Janine och Roger kl 18.00 (OBS! Korrigerad tid).
Länk finns i det senaste medlemsbrevet. Där hittar du även information om övriga inslag i vårt Shavuotfirande m m.

 

 
 

Vi väntar på bättre tider

Tyvärr, tyvärr… hur gärna vi än vill så kan vi inte träffas på riktigt än.
Så länge pandemirestriktionerna gäller kan vi bara träffas online. Det är vår förhoppning att vi snart ska kunna bjuda in dig till några digitala träffar. Håll ut och upptäck internets goda sidor.
Kan det vara något att börja med? Se https://www.youtube.com/watch?v=ykieEE1j9eA
Eller varför inte lyssna på ett föredrag den 25 mars: Se https://isgap.org/event/2021/01/understanding-online-antisemitism-towards-a-new-linguistic-approach/