Remember – en minneskonsert för Förintelsens offer

DATUM: 21 oktober kl. 19:00
Genom vacker musik och gripande texter lyfter Malmö SymfoniOrkester under ledning av tidigare chefsdirigenten Robert Trevino minnet av de människor som var utsatta under Förintelsen; judar och romer samt andra som ansågs avvika från normen – såsom funktionshindrade, politiskt aktiva och HBTQI-personer.

Arrangör: Malmö Live Konserthus
Klicka här för för fullständig information och biljettköp
 

Talmud med Roger startar igen

DATUM: söndagar,  förmiddag (online)

Den 5 september startar Talmudcirkeln på nytt.
Tillsammans med Roger läser vi valda stycken ur Jerusalem Talmud och samtalar/resonerar kring det vi läst.   Roger träffar du varje söndag (5, 19 och 26 september) morgon kl. 10:00  (alltså INTE den 12 september). Några förkunskaper krävs inte för att delta i denna online-cirkel.
Mer information får du efter anmälan via anmälningssidan
Rogers cirkel hålls på svenska, men texterna som läses är på engelska.