Välkommen till medlemsmötet!

DATUM: 23 maj, kl 11:00, online (Zoom)

Föreningens medlemmar kallas till medlemsmöte söndagen den 23 maj kl 11.00 – 11.30.
Syftet med detta medlemsmöte är att slutligen fastställa den stadgeändring som godkänts på det senaste årsmötet.
Rösträtt har den som betalt in medlemsavgift för år 2021.
Obligatorisk anmälan: Sänd ett meddelande till info@jcl.se.
Zoomlänk till medlemsmötet skickas ut till samtliga anmälda en halvtimme före mötet.
Det stadgeförslag som redan antagits en gång finns här.
Den gamla (än så länge) gällande stadgan finns här.


Dagordning för medlemsmötet:
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Fråga om kallelse till medlemsmöte skett stadgeenligt
  5. Antagande av nya stadgar för JCL. Se bilaga.
  6. Övriga frågor
  7. Mötets avslutande


Laga judisk-indisk mat med Malin Mendel!

DATUM: 11 maj, kl 17:00, online (Zoom)

Malin Mendel är SVT:s korrespondent i Indien, och tillsamman med David Batra leder hon tv-serien Världens sämsta indier. Men hennes stora passion är indisk mat och Malin har skrivit tre indiska kokböcker.
I en av böckerna skriver Malin om sina besök i synagogan i Bombay. Här är kiddushen en blandning av olika judiska bakgrunder, precis som besökarna själva. Vissa familjer kom från Bagdad på 1800-talet, och kallas än idag Bagdadi. Det finns också andra judiska grupper i Indien – alla med sina mattraditioner. I denna cookalong får du chans att laga indisk-judiska rätter hop med Malin hemma från hennes kök. Malin kommer även berätta som sitt liv i Indien och svara på frågor.

Anmäl dig senast den 9 maj:
https://www.cognitoforms.com/Paideia1/LagaJudiskindiskMat115
Fri entré

Arrangör: Paideia folkhögskola och i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.
Foto: Sanjiv Valsan


Vi ses väl i maj

Hej medlemmar i JCL!
Vi hoppas att ni alla mår bra! Det har gått ett tag sedan vi hade årsmöte och det var trevligt att vi var ungefär lika många som vi brukar vara på ett ”icke-Covid-19” årsmöte.

Protokollet är nu klart och justerat. Det skickas snart till alla medlemmar. Den nya styrelsen är nästan som tidigare, skillnaden är att Patrik  och Jeremiah lämnade sina poster i förtid och istället fyllnadsvaldes Rolf  och Paola.

Lag Baomer, de lärdas högtid med anknytning till Rabbi Akiva och hans lärjungar brukar firas med utflykter i naturen med grillning och samvaro. (Lite mer info om denna festdag finns exempelvis här.)
I lärdomsstaden Lund där pandemin råder och folksamlingar är tabu går våra tankar till dessa våra anfäder och religiösa förebilder med hopp om att vaccinet inom kort gör det möjligt att åter mötas i gemenskap och fysisk närvaro 😊

Vi firar Shavuot med en utefika
Vi trodde ju att vaccineringen skulle ha kommit mycket längre i slutet av mars, den har tagit fart först nu i april då många av oss fått den första dosen vaccin. Med en lite mer optimistiskt syn på de kommande månaders utveckling har vi lagt in firande av Shavuot ute i det fria och med egen fika och lagom avstånd söndagen den 16/5 kl 15.00. På kvällen firar vi tillsammans Erev Shavuot (via Zoom) som leds av Janine och Roger. Anmäl dig för mer information om plats m m. – se anmälningssidan.

Lite längre fram…
Det allra senaste som är på gång är att Leah F-R har tackat ja till att hålla en nybörjarkurs i Torahläsning.
Som tidigare meddelats kommer Roger att leda en Talmud-cirkel maj-juni.
Och även de som är intresserade av sefardisk kultur hoppas vi hör av sig till oss och när läget är bättre kan vi ha en trevlig och intressant sammankomst för att starta denna grupp.
Vår hemsida uppdateras nu regelbundet. Den ser annorlunda ut men den har den fördelen att den är lättare att uppdatera. Så titta där om du vill veta vad som är på gång.

Tack till er alla
Tack för att ni vill vara medlemmar och stötta JCL, många har nu betalt medlemsavgift. Är du osäker på om du betalt för 2021, hör av dig till info. All information om medlemsavgift på  ”Om oss”-sidan.
Mycket stort tack även till er som skänker oss gåvor. Ingen summa är för liten. Vi har en viss del fasta kostnader, även om vi tagit bort det som är onödigt, oavsett om vi gör något eller inte.

När vi kan träffas igen kommer vi att lägga resurser på att ”ta igen ” ordentligt.

Allt gott önskar
Styrelsen JCL