Vad vet du om judarna i Lund?

Ja…. De bodde i Nöden för 100 år sedan. Men idag då?

Judiska Centret i Lund (JCL) driver ett informationsprojekt under läsåret 2022/23 för Lunds kommuns 5:e- och 6:e-klassare. Vi vill samtala med eleverna om svensk-judisk identitet. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Under 2021 publicerade Malmö stad en rapport om antisemitismen i skolorna. Bland annat framkom det att endast två olika bilder av judar förekommer i skolans undervisning:
– Judar under 2:a världskriget
– Ortodoxa judar
Detta vill vi ändra på.

Vårt projekt heter ”Fler judiska berättelser i skolorna”. Genom ett samtal om minoritetsskap, identitet, arv och religion vill vi synliggöra den svensk-judiska minoritet som idag lever i Sverige. På så sätt kan vi stärka de judiska barnen, skapa förståelse för den judiska minoriteten och på sikt minska antisemitismen.

Till att börja med vänder vi oss till mellanstadiebarnen i Lunds kommun. Är du lärare och önskar få mer information om projektet eller få besök av oss, klicka här eller sänd ett kort meddelande till judiskidentitet@jcl.se

Ingen av oss som ingår i projektgruppen är utbildad religionslärare, men vi kommer självklart att svara på rena faktafrågor så gott vi kan.  Vi är också nyfikna på om det är något ni som lärare önskar att vi tar upp eller lägger extra fokus på. 

En något längre beskrivning av av projektet och dess bakgrund finns att läsa här.

Välkommen att höra av dig.

 

JCL har beviljats bidrag från MUCF

JCL ska under ett läsår driva ett projekt i Lunds skolor med syfte att motverka antisemitism. Elever i mellanstadiet ska få möjlighet att diskutera svensk-judisk identitet i förhållande till sin egen identitet, och på så vis både få mer kunskap och förståelse för hur vi lever i Sverige idag.
Projektet heter ”Fler judiska berättelser i skolorna” och är tänkt som ett komplement till den undervisning som redan finns kring religionen judendomen och Förintelsen.
Bakgrunden till det uppmärksammade behovet av fler judiska berättelser i skolorna finns i en rapport som utkom från Malmö stad 2021: ”Skolgårdsrasism, konspirationsteoretiker och utanförskap – En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning”. (Rapporten kan laddas ner här.)

 

Stöd Ukraina! Support Ukraine!

Vi, Judiska Centret i Lund uttalar vårt starka stöd för den demokratiska republiken Ukraina och ber för dess befolkning och dess stora judiska grupp. Vi uppmanar alla, som har en möjlighet, att stödja Ukraina i denna svåra tid.

We, the Jewish Center in Lund, express our strong support for the democratic republic of Ukraine and pray for its population and its large Jewish group. We call on everyone who has the opportunity to support Ukraine in this difficult time.

Ми, Єврейський центр у Лунді, висловлюємо нашу рішучу підтримку демократичній республіці Україна та молимося за її населення та її велику єврейську групу. Ми закликаємо всіх, хто має можливість, підтримати Україну в цей непростий час.