Om ossJudiska Centret i Lund (JCL) är en ideell förening som har till ändamål

  • att främja intresset för judisk kultur, religion och historia
  • att sprida kunskap om judendom och judisk kultur
  • att främja mötet mellan det judiska och svenska kulturarvet
  • att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism
  • att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer

JCL är en Lundaförening med rötter långt bak i tiden, som vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia. På webbplatsens program presenterar vi fortlöpande föreningens aktiviteter.

Föreningen har ingen permanent lokal.
Föreningens medlemmar är både judar och icke-judar, religiösa och icke-religiösa. De har sina rötter utöver Sverige och Israel i t.ex. Polen, Turkiet, Tyskland, USA, Brasilien och många andra länder.

Är du intresserad av vår verksamhet och ansluter dig till föreningens ändamål, välkomnar vi dig som medlem i vår förening – hör av dig via vårt kontaktformulär .

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2023 är:
400 kr – ordinarie avgift
200 kr – studenter

Den som inte har råd att betala ordinarie avgift kontaktar kassören (kassa@jcl.se) för nedsättning. Nedsättning kan beviljas till lägst 50 kr.
Barn upp till 18 år vars föräldrar är medlemmar i JCL, betalar ingen medlemsavgift.
Medlemsavgiften betalar du enklast till JCL: s plusgirokonto 150 98 74-2. Det går också att swisha avgiften till 123 381 9679.

Glöm inte att ange ditt namn och att betalningen avser ”medlemskap 2023”. Meddela oss gärna din e-postadress eller postadress via kontaktformuläret.
Även deltagaravgifter och frivilliga bidrag kan swishas till 123 381 9679. Märk gärna din betalning med ”evenemangets namn” och ”avgift + ditt namn” eller ”bidrag (+ ditt namn om du önskar)”.

Föreningens stadgar finns här.