Vi ses väl i maj

Hej medlemmar i JCL!
Vi hoppas att ni alla mår bra! Det har gått ett tag sedan vi hade årsmöte och det var trevligt att vi var ungefär lika många som vi brukar vara på ett ”icke-Covid-19” årsmöte.

Protokollet är nu klart och justerat. Det skickas snart till alla medlemmar. Den nya styrelsen är nästan som tidigare, skillnaden är att Patrik  och Jeremiah lämnade sina poster i förtid och istället fyllnadsvaldes Rolf  och Paola.

Lag Baomer, de lärdas högtid med anknytning till Rabbi Akiva och hans lärjungar brukar firas med utflykter i naturen med grillning och samvaro. (Lite mer info om denna festdag finns exempelvis här.)
I lärdomsstaden Lund där pandemin råder och folksamlingar är tabu går våra tankar till dessa våra anfäder och religiösa förebilder med hopp om att vaccinet inom kort gör det möjligt att åter mötas i gemenskap och fysisk närvaro 😊

Vi firar Shavuot med en utefika
Vi trodde ju att vaccineringen skulle ha kommit mycket längre i slutet av mars, den har tagit fart först nu i april då många av oss fått den första dosen vaccin. Med en lite mer optimistiskt syn på de kommande månaders utveckling har vi lagt in firande av Shavuot ute i det fria och med egen fika och lagom avstånd söndagen den 16/5 kl 15.00. På kvällen firar vi tillsammans Erev Shavuot (via Zoom) som leds av Janine och Roger. Anmäl dig för mer information om plats m m. – se anmälningssidan.

Lite längre fram…
Det allra senaste som är på gång är att Leah F-R har tackat ja till att hålla en nybörjarkurs i Torahläsning.
Som tidigare meddelats kommer Roger att leda en Talmud-cirkel maj-juni.
Och även de som är intresserade av sefardisk kultur hoppas vi hör av sig till oss och när läget är bättre kan vi ha en trevlig och intressant sammankomst för att starta denna grupp.
Vår hemsida uppdateras nu regelbundet. Den ser annorlunda ut men den har den fördelen att den är lättare att uppdatera. Så titta där om du vill veta vad som är på gång.

Tack till er alla
Tack för att ni vill vara medlemmar och stötta JCL, många har nu betalt medlemsavgift. Är du osäker på om du betalt för 2021, hör av dig till info. All information om medlemsavgift på  ”Om oss”-sidan.
Mycket stort tack även till er som skänker oss gåvor. Ingen summa är för liten. Vi har en viss del fasta kostnader, även om vi tagit bort det som är onödigt, oavsett om vi gör något eller inte.

När vi kan träffas igen kommer vi att lägga resurser på att ”ta igen ” ordentligt.

Allt gott önskar
Styrelsen JCL


Ny styrelse på plats

Årets årsmöte den 21 mars resulterade i en något ändrad styrelsekonfiguration. Pandemirestriktionerna gjorde att mötet fick genomföras helt digitalt – ett 20-tal medlemmar deltog.

Det är inte ofta en ideell förening omarbetar sina stadgar. Den version som fortfarande gäller har fastställts för 15 år sedan. Den nya stadgan, som fick ett första godkännande på detta årsmöte, innehåller ganska få ändringar och tillägg. Ändringarna syftar främst till att förtydliga några av stadgans punkter men också att sätta stopp för återkommande diskussioner kring tolkningen av bl.a. medlemsparagrafen. Med hänvisning till den skärpta lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter, innehåller förslaget en tydlig koppling till gällande svensk lag.

Föreningens stadgar kräver att stadgeändringen måste godkännas på två efter varandra följande möten, varav det ena måste vara ett årsmöte. Följaktligen kommer föreningens medlemmar att inom kort kallas till ett extra medlemsmöte för en andra stadgeomröstning. Godkänns den nya stadgetexten även denna gång kommer den att gälla direkt efter mötet.
Det nya stadgeförslaget kan läsas i sin helhet här.